فرمايشات گهر بار مقام معظم رهبری

امروز اعتماد به نفس ملي از هميشه ضروري‌تر است

خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي يزد با تاكيد بر ضرورت اعتماد به نفس ملي، خاطرنشان كردند: ملت و به ويژه دانشجويان، ‌نخبگان و مسئولين بايد راه‌هاي جديد بيگانگان براي تضعيف ايران اسلامي را شناسايي و پيش‌بيني كنند تا بتوانند حيله‌هاي جديد آنان را خنثي سازند.

A0369301.jpg

گزارش تصويري مرتبط


-------------------------------

به گزارش خبرگزاري فارس، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز پنجشنبه در ديدار پرشور هزاران نفر از دانشجويان دانشگاه‌هاي يزد، تقويت اعتماد به نفس ملي را ضروري و عامل اصلي ادامه پيشرفتهاي كشور خواندند و با تشريح عوامل سه گانه تضعيف كننده اعتماد به نفس ملي تأكيد كردند: دشمن در پي ناكامي‌هاي گسترده خود در مقابل ملت ايران، به دنبال شيوه‌ها و حيله‌هاي جديد است و مردم و به ويژه نخبگان بايد با هوشياري كامل، اين عوامل تضعيف كننده را نفي و روند رشد اعتماد به نفس ملي را دنبال كنند.
ايشان با ابراز خرسندي فراوان از حضور در جمع پرشور و نشاط، با صفا و صميمي جوانان دانشجو، انقلاب اسلامي، پيروزي در دفاع مقدس، تأثير شخصيت ممتاز امام خميني رضوان الله تعالي عليه و موفقيت در عرصه‌هاي مختلف از جمله انرژي هسته‌اي را از عوامل دستيابي ملت ايران به حد قابل قبولي از اعتماد به نفس برشمردند و خاطرنشان كردند: ملت ايران در نيمه راه دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي خود و در مسابقه پيشرفت منطقه‌اي و جهاني قرار دارد و بايد در پايان مدت اجراي سند چشم انداز بيست ساله در ابعاد مختلف، حرف اول را در منطقه بزند كه رسيدن به اين هدف نيازمند تقويت اعتماد به نفس ملي و شتاب بخشيدن به روند پيشرفت كشور است.
رهبر انقلاب اسلامي در تشريح علت دشمني سيطره جويان جهاني با ملت ايران اظهار داشتند: دولت آمريكا يعني شيطان مجسم و ديگر سلطه طلبان، در راه تحقق اهداف خود، با مانعي جدي به نام بيداري و ايستادگي ملت ايران روبرو شده‌اند و همين مسئله علت اصلي چالش غرب با جمهوري اسلامي ايران است چرا كه آنان نظام اسلامي را علت اصلي شكست‌هاي خاورميانه‌اي خود و عامل برملا شدن ماهيت حقيقي شعارهاي دروغين غرب در‌باره حمايت از دمكراسي و مبارزه با تروريسم مي‌دانند.
مقام معظم رهبري ناكامي آمريكا در جلوگيري از پيشرفت هسته‌اي ايران را يادآور شدند و افزودند: آمريكايي‌ها كه يك روز حاضر نبودند حتي پنج سانتريفيوژ را در ايران بپذيرند تا همين چند ماه پيش تأكيد مي‌كردند كه ايران بايد از همه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود دست بردارد اما با ايستادگي ملت، اكنون كار به جايي رسيده است كه به ناچار مي‌گويند ايران در همين حد توقف كند و جلوتر نرود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تلاش دشمنان در پيدا كردن راه هاي جديد براي ضربه زدن به ملت ايران را پيامد طبيعي شكست‌هاي آنان خواندند و فرمودند: امروز اعتماد به نفس ملي از هميشه ضروري‌تر است و ملت و به ويژه دانشجويان، ‌نخبگان و مسئولين بايد راه‌هاي جديد بيگانگان براي تضعيف ايران اسلامي را شناسايي و پيش‌بيني كنند تا بتوانند حيله‌هاي جديد آنان را خنثي سازند.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين آثار مثبت اعتماد به نفس ملي خاطرنشان كردند: اگر اين عامل اساسي در ملتي وجود نداشته باشد آن ملت هميشه عقب مي‌ماند و چشم به راه كمك ديگران است اما برخورداري از اعتماد به نفس عمومي ،انديشه تأمين نيازهاي ملت را در اذهان نخبگان مطرح مي‌سازد، باعث به كارگيري و شكوفايي استعدادها مي‌شود و موفقيت‌هايي به دنبال مي‌آورد كه هر يك زمينه‌ساز موفقيت‌هاي خوشه‌اي ديگر مي‌شود و ملت ايران اين واقعيت را در دفاع مقدس و عرصه‌هاي مختلف تجربه كرده است.
ايشان ايجاد يأس و نااميدي،‌ منحرف كردن استعدادها و تهديد به حمله نظامي را سه عامل و سه رخنه اصلي دشمن براي تضعيف اعتماد به نفس مردم ايران خواندند و با تأكيد بر ضرورت هوشياري ملت و بخصوص انديشمندان در مقابل اين عوامل افزودند: بيگانگان تلاش مي‌كنند با ايجاد يأس،‌ انكار پيشرفت‌ها، به رخ كشيدن فاصله ملت ايران با ملت‌هاي پيشرفته و تيره نشان دادن افق آينده، در ميان مردم و بخصوص جوانان، نااميدي و ‌انفعال ايجاد كنند اما ملت با شناخت واقعيت‌ها، درك توانايي‌هاي جوانان خود و تكيه بر تجربيات موفق سه دهه اخير در روند تأمين نيازهاي ملي، با شتاب بيشتري به حركت به سمت قله‌هاي رشد و پيشرفت ادامه خواهد داد.

* انتقاد از همنوايي عده‌اي در داخل با امواج يأس برانگيز تبليغات بيگانه

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از همنوايي عده‌اي در داخل با امواج يأس برانگيز تبليغات بيگانه افزودند: عده‌اي در بحث انرژي هسته‌اي ادعا مي‌كردند كه ساخت و راه اندازي سانتريفيوژ در ايران، واقعيت ندارد اما هنگامي كه اين توانايي دانشمندان ملت براي همه ثابت شد، مدعي شدند كه تلاش براي استفاده از انرژي هسته‌اي كاري پرهزينه و بدون سود است كه اين نيز يك ادعاي دروغين ديگر است.
ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند: ملت ايران در طول 20 سال، بايد حداقل 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي داشته باشد وگرنه بايد از روند پيشرفت دست بردارد، بنابراين شايد امروز نيز كه نظام براي استفاده از انرژي هسته‌اي همت كرده است، دير شده باشد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ادعاي ناتواني جوانان و دانشمندان ايراني در ساخت نيروگاه هسته‌اي، افزودند: ريشه اينگونه حرف‌ها تاثير پذيري از تبليغات مخالفان پيشرفت ايران است، اما ملتي كه به اتكا جوانان خود مراكز عظيم غني سازي را ساخته است حتماً نيروگاه هسته‌اي را نيز با دستان و فكرهاي پرتوان خود خواهد ساخت و در اين راه درنگ را جايز نمي‌داند.
ايشان با اشاره به سخنان رئيس جمهور آمريكا مبني بر اينكه روس‌ها سوخت نيروگاه ايران را تأمين مي‌كنند بنابراين ايراني‌ها بايد از غني سازي دست بردارند، افزودند:‌ اين حرف مضحك مانند آن است كه به كشوري كه سرشار از ذخاير نفتي است بگويند بايد نيازهاي نفتي خود را از خارج تأمين كند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي اين سؤال را مطرح كردند كه اگر روزي تأمين كنندگان فعلي سوخت نيروگاه هسته‌اي، به هر دليلي اين فرآورده را از ايران دريغ كنند و يا براي آن شرط و شروط سنگين بگذارند آيا ملت مجبور به تسليم در برابر آنها نخواهد بود؟
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به شادماني و خرسندي عميق ملت ايران از پيشرفت‌هاي عظيم هسته‌اي افزودند: اين پيشرفت‌ها مايه تقويت اعتماد به نفس ملي است اما بعضي افراد، نظام و دولت را براي همين پيشرفت‌ها به چالش مي‌كشند و خواسته يا ناخواسته براي تضعيف اعتماد به نفس ملي تلاش مي‌كنند كه ملت بايد مراقب اين گونه رخنه‌ها باشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به فرآيند عقب نشيني در برابر خواست‌هاي هسته‌اي دشمن در چند سال قبل، خاطرنشان كردند: البته اين فرآيند به ملت ايران و افكار عمومي جهان نشان داد كه وعده‌هاي غرب توخالي است چرا كه تعليق موقت و داوطلبانه ايران، با سوء استفاده دشمنان در حال تبديل شدن به حذف فعاليت‌هاي هسته‌اي در كشور بود كه بنده همان موقع تأكيد كردم اگر روند مطالبه پي در پي طرف‌هاي هسته‌اي ادامه يابد وارد ميدان مي‌شوم كه اين كار انجام و روند توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي به روند پيشرفت هسته‌اي تبديل شد.

* قطع رابطه با آمريكا از سياست‌هاي اساسي ماست

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه بحث در زمينه رخنه‌هاي بيگانگان براي تضعيف اعتماد به نفس ملي، به مسئله رابطه با آمريكا اشاره كردند و افزودند: قطع رابطه با آمريكا از سياست‌هاي اساسي ماست، البته ما هيچگاه نگفته‌ايم اين رابطه تا ابد قطع خواهد بود بلكه شرايط دولت آمريكا به گونه‌اي است كه ايجاد اين رابطه اكنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمي‌كنيم.
ايشان در تبيين پيامدهاي منفي ايجاد رابطه با آمريكا خاطرنشان كردند: اولاً اين رابطه خطر آمريكا را كاهش نمي‌دهد چرا كه آمريكا در حالي به عراق حمله كرد كه با آن كشور رابطه سياسي داشت، ثانياً ايجاد رابطه، امكان نفوذ آمريكايي‌ها و زمينه رفت و آمد مأموران اطلاعاتي و جاسوسي آنها در ايران را فراهم مي‌سازد به همين علت برخلاف ادعاي برخي افراد پرگو، رابطه با آمريكا در حال حاضر براي ملت ايران نفعي ندارد و مطمئناً آن روزي كه رابطه با آمريكا براي ملت مفيد باشد بنده اولين كسي خواهم بود كه آن را تأييد مي‌كنم.
مقام معظم رهبري افزودند: برخي ما را به تحريك دشمني آمريكا متهم مي‌كنند اما خصومت اين كشور با ملت ايران، دشمني با اصول ملت ايران است و از اول انقلاب وجود داشته است.

* بهانه‌ گيري مدام صحيح نيست

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اشكال تراشي‌هاي غيرمنطقي و ايراد گرفتن‌هاي پي در پي از تصميمات و عملكرد دستگاه اداره كشور به ويژه دولت را موجب تضعيف نشاط و اميد ملت خواندند و خاطرنشان كردند: دولت فعلي برخي خصوصيات منحصر به فرد دارد اما مانند هر دولت ديگر خطاها و كاستي‌هايي دارد كه بايد دلسوزانه آنها را تذكر داد، اما بهانه گيري مدام صحيح نيست.
ايشان با اشاره به پركاري فراوان دولت، از سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيئت وزيران عميقاً ابراز خرسندي كردند و افزودند: مطبوعات، رسانه‌ها و كساني كه امكان سخن گفتن با مردم را دارند از هر كاري ايراد نگيرند و مردم را نااميد نكنند اين كار به مصلحت كشور نيست.
رهبر انقلاب اسلامي هوچي‌گري را يكي از روش‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي غربي خواندند و با اشاره به تبليغات اين رسانه‌ها درباره نقض حقوق بشر در ايران، افزودند: كساني كه زندان گوانتانامو و شكنجه‌گاه ابوغريب آنان، عرق شرم را بر پيشاني هر انسان باشرفي مي‌نشاند، ايران و هر دولت مخالفشان را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنند.
مقام معظم رهبري تبليغات درباره فقدان دموكراسي در ايران را از ديگر فشارهاي تبليغاتي – سياسي غرب براي تضعيف اعتماد به نفس ملت ايران دانستند و افزودند: ملت ايران تقريباً هر سال با شور و نشاط فراوان در يك انتخابات شركت كرده و در ميان رقابت‌هاي جناح‌هاي مختلف افراد مورد نظر خود را برگزيده است و مگر در كشورهاي ديگر دموكراسي معنا و مفهومي جز اين دارد.
رهبر انقلاب اسلامي تبليغات منفي درباره مسئله زن را از ديگر اهرم‌هاي فشار سياسي غرب به ملت ايران خواندند و با اشاره به تضييع آشكار حقوق زنان و پايمال شدن كرامت و شرافت آنان در ليبرال دموكراسي غرب خاطرنشان كردند:‌ دولت‌هاي غربي با وجود فجايعي كه در حق زنان انجام مي‌دهند ملت شريف ايران را به تضييع حقوق زنان متهم مي‌كنند اما اين هوچي‌گري‌ها در داخل تاثيري نخواهد داشت.

* ملت و مسئولين بايد هميشه هوشيار باشند

ايشان در ادامه بحث عوامل تضعيف اعتماد به نفس ملي، به احتمال حمله آمريكا اشاره كردند و افزودند: البته امروز احتمال اين مسئله كمتر از گذشته است اما ملت ايران پس از پيروزي انقلاب و به ويژه پس از پايان دفاع مقدس همواره در معرض تهديد نظامي دشمن قرار داشته است و به هر حال عاملي كه مي‌تواند احتمال حمله و خطر دشمن را كاهش دهد نمايش قدرت و اعتماد به نفس ملت ايران است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: با وجود كاهش احتمال حمله دشمن ملت و مسئولين بايد هميشه هوشيار باشند كه به ياري حق هوشيار هستند.
در ابتداي اين ديدار «ميرمحمدي ميبدي» رئيس دانشگاه يزد در گزارشي از روند توسعه دانشگاه‌هاي استان يزد اعلام كرد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فقط 200 دانشجو در يزد مشغول تحصيل بودند اما در حال حاضر بيش از 59 هزار دانشجو در سطوح و رشته‌هاي مختلف در حدود 30 دانشگاه و مركز آموزش عالي استان يزد از جمله در 21 رشته دكترا به تحصيل مشغولند.
سپس تعدادي از استادان و دانشجويان دانشگاه‌هاي يزد، ديدگاه‌هاي خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بيان كردند. اسامي اين استادان و دانشجويان عبارت است از؛
- محمد افخمي اردكاني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
- مهدي زارع، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه يزد به نمايندگي از تشكل‌هاي دانشجويي
- فاطمه آيت اللهي، دانشجوي نخبه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي
- نويد نصيرزاده، دانشجوي دكتراي شيمي دانشگاه يزد و نويسنده مقالات برتر علمي
- علي زنجاني، دانشجوي نمونه مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد
- ندا سر استاد،دانشجوي ممتاز و نماينده دانشجويان دانشگاه پيام نور
- حسين زمانيان، دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي و برگزيده جشنواره ايده هاي برتر
- اميد ناصري دهكردي، مسئول انجمن اسلامي مستقل دانشجويان دانشگاه يزد به نمايندگي از تشكلهاي دانشجويي

مهمترين نكاتي كه استادان و دانشجويان دانشگاه‌هاي يزد در اين ديدار بيان كردند به اين شرح است؛
- فراهم شدن زمينه نقش آفريني بيشتر دانشگاهيان و دانشجويان در روند تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله
- افزايش و تمركز اعتبارات و امكانات پژوهشي و مديريت جامع تحقيقاتي در دانشگاه‌ها
- هوشياري ملت به ويژه دانشجويان در مقابل عمليات رواني و توطئه‌هاي تبليغاتي ـ سياسي دشمنان
- بازخواني و اصلاح نظام آموزش عالي
- توجه بيشتر مسئولين به فرهنگ به عنوان زيربناي پيشرفت و سعادت جامعه
- ايجاد فرصت كار دانشجويي براي دانشجويان رشته هاي مختلف
- لزوم تقويت بيشتر مراكز تربيت معلم
- رفع مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و صنعت
- لزوم افزايش امكانات و اعتبارات دانشگاه پيام نور و تقسيم عادلانه تسهيلات و امكانات ميان همه دانشگاه‌ها
- توجه كامل به نقش دانشجويان نخبه در جنبش نرم افزاري و توليد علم
- تسهيلات بيشتر براي گسترش ازدواج دانشجويي
- ضرورت نگاه كلان علمي به مسائل و فعاليت‌هاي سياسي ـ علمي و فرهنگي دانشجويان
- حضور فعال دانشجويان در انتخابات مجلس براي انتخاب نامزدهاي اصلح

/ 0 نظر / 8 بازدید