رای اعتماد مجلس ایتالیا به دولت ائتلافی

درحالیکه برخی از اعضای مجلس ایتالیا سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور را به خریدن رای متهم می کنند ، دولت ائتلافی وی از پارلمان رای اعتماد گرفت .
                      

سیلویو برلوسکونی دیروز پس از ماه ها تنش سیاسی حاکم بر ایتالیا در مجلس نمایندگان حاضر شد و با دفاع از عملکرد دولت خود ، با 342 رای از مجلس نمایندگان ایتالیا رای اعتماد گرفت . 

در این رای گیری ، از مجموع 620 نماینده حاضر ؛ 275 نفر به برلوسکونی رای مخالف دادند و 3 رای نیز ممتنع بود . 

برلوسکونی برای کسب رای اعتماد پارلمان و ادامه فعالیت دولت خود ، به دست کم 309 رای نیاز داشت که از این تعداد ، 307 رای مربوط به نمایندگان حامی وی در مجلس بود . 

در این رای گیری ، " حزب آینده و آزادی " ، به رهبری جیانفرانکو فینی ، رئیس مجلس نمایندگان ؛ برخلاف مخالفت های قبلی که دولت را در آستانه سقوط قرار داد ، با رای مثبت به برلوسکونی حاضر شد و همین امر اتهام خرید آرا را متوجه نخست وزیر ایتالیا کرد . 

برلوسکونی پیش از این در پی جذب برخی احزاب اپوزیسیون مانند " حزب ائتلاف میانه روها " ، به رهبری پییر فردیناندو کازینی بود تا بتواند او را جانشین فینی در مجلس کند ، اما موفق نشد . 

فینی با وجود اختلاف نظرهای شدید با برلوسکنی و تنش های به وجود آمده در ماه های اخیر ، از حامیان خود خواست به برلوسکنی رای مثبت بدهند . 

به عقیده کارشناسان سیاسی ، علت تغییر رویکرد فینی ، علاوه بر احتمال تطمیع وی از سوی برلوسکونی ، ؛ تلاش برای حفظ مقام ریاست مجلس نیز بوده است .  

دولت ایتالیا افزون بر درگیر بودن با پیامدهای رسوایی های مالی و اخلاقی نخست وزیر که سبب افزایش مخالفت های عمومی با برلوسکنی شده ، همچون بسیاری از کشورهای اروپا ، با بحران مالی نیز رو به روست
/ 0 نظر / 22 بازدید