میزگرد ویژه

سعید حجاریان، محمد عطریان فر و سعید شریعتی، با حضور در میزگرد ویژه ای در استودیوی سیما، به تبیین دیدگاه های خود درباره مسائل مختلف نظری، سیاسی و اجتماعی پرداختند.
در این میزگرد که  مرتضی حیدری، اجرای آن را بر عهده داشت، درباره مسائل مختلف، از جمله آسیب شناسی ترویج علوم انسانی غربی در دانشگاه ها، پیامدهای سیاسی و اجتماعی تبعیت نخبگان و فعالان سیاسی از نظریات غربی بدون توجه به شرایط عینی ایران، آسیب شناسی حوادث و رویدادهای عرصه مطبوعات در دهه اخیر، آینده جریان ها و جناح های سیاسی، و برخی مسائل و حوادث اخیر، بحث و بررسی شد. 

آقایان حجاریان، عطریان فر و شریعتی، در این میزگرد، به پرسش های صریح مجری درباره علت واقعی تغییر نگرش ها و دیدگاه هایشان و روند سریع این تحولات فکری، رو به رو شدند و به تشریح علل و چگونگی این تحولات فکری و نظری پرداختند. 

این میزگرد به زودی از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
/ 0 نظر / 18 بازدید