صدور حکم قضایی برای توقف ساخت بندر کاسپین

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از صدور حکم قضایی برای متوقف کردن طرح ساخت بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی خبر داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری درباره ساخت بندر کاسپین در استان گیلان گفت: مطالعات زیست محیطی احداث این بندر، در اختیار محیط زیست قرار نگرفته است و با اجرای این طرح مخالفیم. 

محمد جواد محمدی زاده افزود: خاک ریزی انجام شده مورد تائید محیط زیست نیست و برای تبادل آب باید از شمعک استفاده شود. 

وی افزود: محیط زیست در برخی موارد، با سازمان بنادر و کشتیرانی مشکل داشته است که البته برخی از آنها در چابهار و کیش برطرف شد، اما مشکل درباره نحوه احداث بندر کاسپین باقی است.
/ 0 نظر / 20 بازدید