استقرار نیروهای مسلح پلیس در مدارس نیوجرسی امریکا

مقامات ایالت نیوجرسی امریکا از استقرار نیروهای مسلح پلیس مقابل در ورودی مدارس در دست کم دو منطقه این ایالت خبر دادند.

به نقل از خبرگزاری رویترز ، این مقامات اعلام کردند نیروهای مسلح پلیس در شهر کوچک مارلبورو ایالت نیوجرسی از روز چهارشنبه برای کنترل تردد دانش آموزان، آموزگاران و مراجعه کنندگان به هشت مدرسه ، مستقر شدند.

رسانه های محلی همچنین گزارش دادند در منطقه توتووا نیز از روز چهارشنبه افسران مسلح پلیس برای حفاظت از جان دانش آموزان در دو مدرسه ابتدایی  مستقر شدند.

 دیوید ابوت از مسئول رسیدگی به امور مدارس مارلبورو به خبرنگاران گفت:« استقرار این نیروهای پلیس واکنش های متفاوتی در میان شهروندان داشته است اما به نظر من اتخاذ این تصمیم به جا بوده است.»

/ 0 نظر / 25 بازدید