حل و فصل مسئله هسته ای ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران تصریح کرد :گزارش اخیر البرادعی بر همکاری ایران و حل و فصل ابهامات تاکید می کند و باید در نشست آتی شورای حکام با قضاوت منصفانه ، از این همکاری ها حمایت شود.
سید محمد علی حسینی در گفتگوی 45 دقیقه شبکه خبر، افزود : با وجود اذعان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به همکاری های مداوم ایران با این سازمان و رفع هرگونه ابهام این سازمان از فعالیت های هسته ایران براساس برنامه کاری تفاهم شده آژانس و ایران ، فشارهای مختلف کشورها و افراد بهانه جو و مخالف حق هسته ای ایران ، ادامه خواهد یافت و آنان حتی با تحت فشار قرار دادن البرادعی همچنان درتلاش برای به انحراف کشاندن حسین تاکید کرد : البته ایران هم همچنان به رایزنی ها با کشورها و همکاری های خود با آژانس ادامه خواهد داد تا توطئه های آنان در این باره را به شکست بکشاند. 

وی درباره اینکه چرا ایرا ن در شرایط کنونی اعلام کرده است ،پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند،گفت :ایران به مدت 5/2 سال به طور داوطلبانه این پروتکل را اجرا کرد و همکاری با آژانس را ادامه می داد تا اینکه برخی اعضای شورای امنیت تلاش کردند موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع کنند، ایران هم اعلام کرد در صورت چنین اقدام غیر حقوقی و قانونی، اجرای پروتکل را تعلیق کند، ولی با این وجود ،کشورهای 1+5 به صدور قطعنامه هایی ضد ایران وکشاندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت کردند، که مجلس ایران هم در این باره فعالیت های داوطلبانه ایران را تعلیق کرد، زیرا به توصیه ایران در این باره عمل نشد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در باره علت اصرار شورای امنیت بر تعلیق غنی سازی ایران با وجود گزارش اخیر البرادعی گفت :این نشان می دهد،این شورا در پی حل موضوع و شفاف شدن موضوع هسته ای ایران نیست  ،زیرا ایران در هیچ جای ان. پی. تی اقدام غیر قانونی انجام نداده است و اعتماد سازی ایران و همکاری داوطلبانه کشورمان همچنان با آزانس ادامه دارد ولی غربی ها بدون علت و منطق حتی با وجود گزارش اخیر اژانس بر تعلیق غنی سازی ایران تاکید می کنند. 

سید محمد علی حسینی تصریح کرد : قبول تعلیق غنی سازی توسط ایران، اقدامی برخلاف حقوق ملت ایران است و ما ملت ایران را از این حق طبیعی محروم نخواهیم کرد. 

کارشناس دیگر این برنامه هم در باره گزارش اخیر البرادعی گفت : در این باره این نکته حایز اهمیت است که در بیشتر این گزارش ها حقانیت ایران و باطل بودن ادعاها ضد ایران اعلام شده است و این موضوع نشانه تثبیت موضع و بیانگر شفافیت فعالیت های ایران در این زمینه است و انان نمی توانند ان را کتمان کنند. 

مهدی فضائلی افزود : البته فشارهای قدرتهای زورگو هم در بخش هایی از این گزارش ها تاثیر خودرا گذاشته است. 

فضائلی گفت :تاثیر فشارهای مخالفان برنامه هسته ایران درگزارش های آژانس به شکل بخش های ادعایی واتهامی ضد ایران بوده است که مورد توجه رسانه های غربی و دشمنان ایران است،زیرا بخش های فنی و حقوقی این گزارش ها آنچنان محکم و مستدل است که هیچگونه تاثیر سیاسی وغیر منطقی را نمی پذیرد . 

وی گفت :موقعیت ایران پس از این گزارش تثبیت شده است و مجموع ابهامات و سئولات باقیمانده مربوط به گذشته فعالیت های ایران در این گزارش رفع شده است و البرادعی در بخش هایی از این گزارش تطابق تحقیقات آژانس با ادعاهای ایران را به طور صریح اعلام می کند . 

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت : در بخش خلاصه و جمع بندی این گزارش ، البرادعی چند نکته را تصریح می کند که اژانس توانسته است به راستی آزمایی عدم انحراف ایران از فعالیت های هسته ای دست پیدا کند، ایران به پرسش ها و مسائل مورد نیاز اژانس پاسخ و اطلاعات مورد نیاز را ارایه داده و دسترسی به اشخاص برای پاسخ به آژانس را فراهم کرده است. 

مهدی فضائلی افزود : بنابراین البرادعی در گزارش خود به صراحت به همکاری ایران براساس تفاهم نامه و مدالیته اذعان کرده است.
 
فضائلی همچنین گفت : در مهمترین بخش این گزارش که فنی و حقوقی بوده است هیچگونه ابهامی وجود ندارد و برای کار شناسان روشن است که هیچ ابهامی در فعالیت هسته ای ایران باقی نمانده و فقط موارد ادعایی و اتهامی برای رسانه های غرب باقی مانده ا ست که مبنای حقوقی ندارد. 

کارشناس مسایل سیاسی هم دراین برنامه درباره واکنش رسانه های غربی در باره گزارش اخیر البرادعی گفت : موضوع هسته ای ایران بخش اصلی سیاست خاورمیانه ای آمریکا و رسانه های غربی است که به شکل حمله گسترده آنان ضد ایران طرح ریزی شده است. 

حسن هاشمیان گفت : انتظار می رفت پس از ارایه اینگونه گزارش ها توسط البرادعی ، پرونده ایران دوباره به آژانس ارجاع شود ، اما با وجود فشارهای شورای امنیت و برخی کشورها به البرادعی این موضوع همچنان مبهم باقی مانده است و راه انحرافی آنان ادامه دارد. 

هاشمیان با اشاره به اینکه آمریکا وبرخی کشور ها درپی بحرانی کردن موضوع هسته ای ایران هستند گفت :این اقدام آنان به زیان آمریکا و کشورهای طرفدار آن خواهد شد ،زیرا ایران مطابق بند 4 ان. پی. تی از حق خود ،یعنی غنی سازی دفاع می کند و این اقدام را ادامه می دهد . 

وی گفت : شورای 1+5 ممکن است در نشست آتی خود ، قطعنامه دیگری صادر کند که البته شدت و فشار ان کمتر است و به صدور این قطعنامه هم نمادین است. 

این کارشناس مسائل سیاسی هدف امریکا با طرح مسایلی خارج از روابط ایران و آژانس را کاستن از شفافیت موضوع هسته ای ایران و طرح سوالات و اعمال فشارهای به ویژه بر البرادعی است تا فعالیت هسته ای ایران را نظامی جلوه دهد . 

حسن هاشمیان افزود : آنها به فعالیت های هسته ای غیر قانونی کشورهایی از جمله کره جنوبی و رژیم صهیونیستی کاری ندارند و فقط سیاست خاورمیانه آمریکا را دنبال می کنند که ضد ایران است.
هاشمیان همچنین گفت : همکاری ایران با اژانس اگر به صورت فنی باشد،باید ادامه یابد ولی اگر آژانس از این فعالیت خارج شود و با ارایه اسلاید های اخیر جعلی انتشار یافته توسط آمریکا و برخی کشورها که فعالیت ایران را نظامی جلوه می دهند،تحت تاٍثیر قرار گرفته و آن را جزو برنامه های کاری خود قرار دهد، ایران واکنش نشان خواهد داد و در روابط خود با آژانس تجدید نظر می کند. 

وی گفت : در بخشی از گزارش اخیر البرادعی به همکاری ایران اذعان شده است ، ولی برخی بخش های دیگر منفی است و مورد سوء استفاده اعضای شورای امنیت مانند فرانسه ، آمریکا و انگلیس قرار می گیرد. 

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این که شورای حکام تصمیم گیری نهایی را درباره گزارش البرادعی انجام می دهد ، افزود : بخشی از شورای حکام گروه نم هستند که همیشه از حق ایران دفاع کرده اند و به این کار ادامه خواهند داد ولی کشورهای غیر نم که اروپایی و آمریکایی هستند مشکل اصلی تصمیم گیری شورای حکام درباره ایران هستند.
/ 0 نظر / 4 بازدید