ایران تجربیات علمی خود را در اختیار کشورهای اسلامی قرار می دهد

،محمدمهدی زاهدی،ایجاد شبکه نانوتکنولوژی در بین کشورهای عضو ، تاسیس پارک فناوری در جهان اسلام با محوریت ایران و عضویت ایران در دبیرخانه کامستک برای سیاست گذاری های کلان را از جمله پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران دانست که به تصویب سیزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک رسید.

وی افزود : با توجه به نامگذاری سال جدید بعنوان سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری ، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهدای دو جایزه بزرگ به دو نفر از خبرگان علمی در جهان اسلام در جشنواره خوارزمی به تصویب رسید.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری کشورمان در ادامه با اشاره به انعکاس پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان گفت : در دیدار با نمایندگان برخی از کشورهای عضو کامستک ، بر همکاری بیشتر این کشورها با جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از تجربیات کشورمان در زمینه های علمی تاکید شد.

وی افزود : جمهوری اسلامی ایران آماده است تا به منظور توسعه و پیشرفت سایر کشورهای اسلامی و منطقه ای توان و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد.
/ 0 نظر / 5 بازدید