توصيه های گهر بار مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب تاكید كردند، دشمن در پی ناكامی های گسترده خود ، به دنبال شیوه ها و حیله های جدید است و مردم باید این عوامل تضعیف كننده را نفی و روند رشد اعتماد به نفس ملی را دنبال كنند.
به گزارش شبكه خبر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه های یزد، تقویت اعتماد به نفس ملی را ضروری و عامل اصلی ادامه پیشرفت های كشور خواندند و با تشریح عوامل سه گانه تضعیف كننده اعتماد به نفس ملی تأكید كردند: دشمن در پی ناكامی های گسترده خود در مقابل ملت ایران، به دنبال شیوه ها و حیله های جدید است و مردم و به ویژه نخبگان باید با هوشیاری كامل، این عوامل تضعیف كننده را نفی و روند رشد اعتماد به نفس ملی را دنبال كنند.

ایشان ، با ابراز خرسندی فراوان از حضور در جمع پرشور و نشاط، با صفا و صمیمی جوانان دانشجو، انقلاب اسلامی، پیروزی در دفاع مقدس، تأثیر شخصیت ممتاز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و موفقیت در عرصه های مختلف از جمله انرژی هسته ای را از عوامل دستیابی ملت ایران به حد قابل قبولی از اعتماد به نفس برشمردند و خاطرنشان كردند: ملت ایران در نیمه راه دستیابی به اهداف و آرمانهای خود و در مسابقه پیشرفت منطقه ای و جهانی قرار دارد و باید در پایان مدت اجرای سند چشم انداز بیست ساله درابعاد مختلف ،حرف اول را در منطقه بزندكه رسیدن به این هدف نیازمند تقویت اعتماد به نفس ملی و شتاب بخشیدن به روند پیشرفت كشور است.

رهبر انقلاب اسلامی در تشریح علت دشمنی سیطره جویان جهانی با ملت ایران خاطرنشان كردند: دولت امریكا یعنی شیطان مجسم و دیگر سلطه طلبان ، در راه تحقق اهداف خود، با مانعی جدی به نام بیداری وایستادگی ملت ایران روبرو شده اند و همین مسئله علت اصلی چالش غرب با جمهوری اسلامی ایران است چرا كه آنان نظام اسلامی را علت اصلی شكستهای خاور میانه ای خود و عامل برملاشدن ماهیت حقیقی شعارهای دروغین غرب در باره حمایت از دمكراسی ومبارزه با تروریسم می دانند.

ایشان ناكامی امریكا در جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران را یادآور شدند و افزودند: امریكاییها كه یك روز حاضر نبودند حتی پنج سانتریفیوژ را در ایران بپذیرندتا همین چند ماه پیش تأكید می كردند كه ایران باید از همه فعالیتهای هسته ای خود دست بردارد اما با ایستادگی ملت ،اكنون كار به جایی رسیده است كه به ناچارمی گویند ایران در همین حد توقف كند و جلوتر نرود.

حضرت آیت الله خامنه ای تلاش دشمنان در پیدا كردن راههای جدید برای ضربه زدن به ملت ایران را پیامد طبیعی شكستهای آنان خواندند وافزودند: امروز اعتماد به نفس ملی از همیشه ضروری تر است وملت و به ویژه دانشجویان، ‌نخبگان و مسئولان باید راههای جدید بیگانگان برای تضعیف ایران اسلامی را شناسایی وپیش بینی كنند تا بتوانند حیله های جدید انان را خنثی سازند .

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین آثار مثبت اعتماد به نفس ملی خاطرنشان كردند: اگر این عامل اساسی در ملتی وجود نداشته باشد آن ملت همیشه عقب می ماند و چشم به راه كمك دیگران است اما برخورداری از اعتماد به نفس عمومی ،اندیشه تأمین نیازهای ملت را در اذهان نخبگان مطرح می سازد، باعث بكار كیری وشكوفایی استعدادها می شود و موفقیتهایی به دنبال می آورد كه هریك زمینه ساز موفقیتهای خوشه ای دیگر می شود و ملت ایران این واقعیت را در دفاع مقدس و عرصه های مختلف تجربه كرده است.

ایشان ایجاد یأس و ناامیدی،‌ منحرف كردن استعدادها و تهدید به حمله نظامی را سه عامل و سه رخنه اصلی دشمن برای تضعیف اعتماد به نفس مردم ایران خواندند و با تأكید بر ضرورت هوشیاری ملت و به خصوص اندیشمندان در مقابل این عوامل افزودند: بیگانگان تلاش می كنند با ایجاد یأس،‌ انكار پیشرفتها، به رخ كشیدن فاصله ملت ایران با ملتهای پیشرفته و تیره نشان دادن افق آینده، در میان مردم و بخصوص جوانان، ناامیدی و ‌انفعال ایجاد كنند اما ملت با شناخت واقعیتها، درك تواناییهای جوانان خود و تكیه بر تجربیات موفق سه دهه اخیر در روند تأمین نیازهای ملی، باشتاب بیشتری به حركت به سمت قله های رشد و پیشرفت ادامه خواهد داد .

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از همنوایی عده ای در داخل با امواج یأس برانگیز تبلیغات بیگانه افزودند: عده ای در بحث انرژی هسته ای ادعا می كردند كه ساخت و راه اندازی سانتریفیوژ در ایران، واقعیت ندارد اما هنگامی كه این توانایی دانشمندان ملت برای همه ثابت شد، مدعی شدند كه تلاش برای استفاده از انرژی هسته ای كاری پرهزینه و بدون سود است كه این نیز یك ادعای دروغین دیگر است.

ایشان در همین زمینه خاطرنشان كردند: ملت ایران در طول 20 سال ، باید حداقل 20 هزار مگاوات برق هسته ای داشته باشد وگرنه باید از روند پیشرفت دست بردارد بنابراین شاید امروز نیز كه نظام برای استفاده از انرژی هسته ای همت كرده است، دیر شده باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای ناتوانی جوانان و دانشمندان ایرانی در ساخت نیروگاه هسته ای افزودند: ریشه اینگونه حرفها تاثیر پذیری از تبلیغات مخالفان پیشرفت ایران است اما ملتی كه به اتكا جوانان خود مراكز عظیم غنی سازی را ساخته است حتماً نیروگاه هسته ای را نیز با دستان و فكرهای پرتوان خود خواهد ساخت و در این راه درنگ را جایز نمی داند .

ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور امریكا مبنی بر اینكه روسها سوخت نیروگاه ایران را تأمین می كنند بنابراین ایرانیها باید از غنی سازی دست بردارند افزودند:‌ این حرف مضحك مانند آن است كه به كشوری كه سرشار از ذخایر نفتی است بگویند باید نیازهای نفتی خود را از خارج تأمین كند .

حضرت آیت الله خامنه ای این سؤال را مطرح كردند كه اگر روزی تأمین كنندگان فعلی سوخت نیروگاه هسته ای ، به هر دلیلی این فرآورده را از ایران دریغ كنند و یا برای آن شرط و شروط سنگین بگذارند آیا ملت مجبور به تسلیم در برابر آنها نخواهد بود؟

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شادمانی و خرسندی عمیق ملت ایران از پیشرفتهای عظیم هسته ای افزودند: این پیشرفتها مایه تقویت اعتماد به نفس ملی است اما بعضی افراد، نظام و دولت را برای همین پیشرفتها به چالش می كشند و خواسته یا ناخواسته برای تضعیف اعتماد به نفس ملی تلاش می كنند كه ملت باید مراقب اینگونه رخنه ها باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فرایند عقب نشینی در برابر خواستهای هسته ای دشمن درچند سال قبل افزودند: البته این فرایند به ملت ایران و افكار عمومی جهان نشان داد كه وعده های غرب توخالی است چرا كه تعلیق موقت و داوطلبانه ایران ، با سوءاستفاده دشمنان در حال تبدیل شدن به حذف فعالیتهای هسته ای در كشور بود كه بنده همان موقع تأكید كردم اگر روند مطالبه پی در پی طرفهای هسته ای ادامه یابد وارد میدان می شوم كه این كار انجام و روند توقف فعالیتهای هسته ای به روند پیشرفت هسته ای تبدیل شد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه بحث در زمینه رخنه های بیگانگان برای تضعیف اعتماد به نفس ملی ،به مسئله رابطه با امریكا اشاره كردند و افزودند: قطع رابطه با امریكا از سیاستهای اساسی ماست البته ما هیچگاه نگفته ایم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود بلكه شرایط دولت امریكا به گونه ای است كه ایجاد این رابطه اكنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمی كنیم.

ایشان در تبیین پیامدهای منفی ایجاد رابطه با امریكا خاطرنشان كردند: اولا این رابطه خطر امریكا را كاهش نمی دهد چرا كه امریكا در حالی به عراق حمله كرد كه با آن كشور رابطه سیاسی داشت ثانیاً ایجاد رابطه ،امكان نفوذ امریكاییها وزمینه رفت و آمد مأموران اطلاعاتی و جاسوسی آنها در ایران را فراهم می سازد به همین علت برخلاف ادعای برخی افراد پرگو،رابطه با امریكا در حال حاضربرای ملت ایران نفعی ندارد و مطمئناً آن روزی كه رابطه با امریكا برای ملت مفید باشد بنده اولین كسی خواهم بود كه آن را تأیید می كنم.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی ما را به تحریك دشمنی آمریكا متهم می كنند اما خصومت این كشور با ملت ایران ،دشمنی با اصول ملت ایران است و از اول انقلاب وجود داشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای اشكال تراشی های غیرمنطقی و ایراد گرفتن های پی در پی از تصمیمات و عملكرد دستگاه اداره كشور به ویژه دولت را موجب تضعیف نشاط و امید ملت خواندند و خاطرنشان كردند: دولت فعلی مانند هر دولت دیگر خطاها و كاستی هایی دارد كه باید دلسوزانه آنها را تذكر داد اما بهانه گیری مدام صحیح نیست .

ایشان با اشاره به پركاری دولت، از سفرهای استانی آقای رئیس جمهور و هیأت وزیران ابراز خرسندی كردند و افزودند: مطبوعات، رسانه ها و كسانی كه امكان سخن گفتن با مردم را دارند از هر كاری ایراد نگیرند ومردم را ناامید نكنند كه این كار به مصلحت كشور نیست.

رهبر انقلاب اسلامی هوچی گری را یكی از روشهای مطبوعات و رسانه های غربی خواندند و با اشاره به تبلیغات این رسانه ها درباره نقض حقوق بشر در ایران افزودند: كسانی كه زندان گوانتاناموی وشكنجه گاه ابوغریب آنان ، عرق شرم را بر پیشانی هر انسان باشرفی می نشاند ،ایران و هر دولت مخالفشان را به نقض حقوق بشر متهم می كنند .

حضرت آیت الله خامنه ای تبلیغات درباره فقدان دموكراسی در ایران را از دیگر فشارهای تبلیغاتی – سیاسی غرب برای تضعیف اعتماد به نفس ملت ایران دانستند و افزودند: ملت ایران تقریباً هر سال با شور و نشاط فراوان در یك انتخابات شركت كرده و در میان رقابتهای جناحهای مختلف افراد مورد نظر خود را برگزیده است و مگر در كشورهای دیگر دموكراسی معنا و مفهومی جز این دارد .

رهبر انقلاب اسلامی تبلیغات منفی درباره مسئله زن را از دیگر اهرمهای فشار سیاسی غرب به ملت ایران خواندند و با اشاره به تضییع آشكار حقوق زنان و پایمال شدن كرامت و شرافت آنان در لیبرال دموكراسی غرب افزودند:‌ دولتهای غربی با وجود فجایعی كه در حق زنان انجام می دهند ملت شریف ایران را به تضییع حقوق زنان متهم می كنند امااین هوچی گریها در داخل تاثیری نخواهد داشت .

ایشان در ادامه بحث عوامل تضعیف اعتماد به نفس ملی ،به احتمال حمله امریكا اشاره كردند و افزودند: البته امروز احتمال این مسئله كمتر از گذشته است اما ملت ایران پس از پیروزی انقلاب و به ویژه پس از پایان دفاع مقدس همواره در معرض تهدید نظامی دشمن قرار داشته است وبه هر حال عاملی كه می تواند احتمال حمله وخطر دشمن را كاهش دهد نمایش قدرت و اعتماد به نفس ملت ایران است .

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: با وجود كاهش احتمال حمله دشمن ملت و مسئولان باید همیشه هوشیار باشند كه به یاری حق هوشیار هستند.

در ابتدای این دیدار دكتر سیدعلی محمد میبدی رئیس دانشگاه یزد در گزارشی از روند توسعه دانشگاههای استان یزد اعلام كرد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 200 دانشجو در یزد مشغول تحصیل بودند اما در حال حاضر بیش از 59 هزار دانشجو در سطوح و رشته های مختلف در حدود 30 دانشگاه و مركز آموزش عالی استان یزد از جمله در 21 رشته دكترا به تحصیل مشغولند.

سپس تعدادی از استادان و دانشجویان دانشگاههای یزد، دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بیان كردند. اسامی این استادان و دانشجویان عبارت است از:

· دكتر محمد افخمی اردكانی، استادیار دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی

· مهدی زارع، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یزد به نمایندگی از تشكلهای دانشجویی

· فاطمه آیت اللهی، دانشجوی نخبه دكترای دندانپزشكی دانشگاه شهید صدوقی

· نوید نصیرزاده، دانشجوی دكترای شیمی دانشگاه یزد و نویسنده مقالات برتر علمی

· علی زنجانی، دانشجوی نمونه مركز تربیت معلم شهید پاكنژاد

· ندا سر استاد،دانشجوی ممتاز و نماینده دانشجویان دانشگاه پیام نور

· حسین زمانیان، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی و برگزیده جشنواره ایده های برتر

· امید ناصری دهكردی، مسئول انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه یزد به نمایندگی از تشكلهای دانشجویی

مهمترین نكاتی كه استادان و دانشجویان دانشگاههای یزد در این دیدار بیان كردند به این شرح است:

· فراهم شدن زمینه نقش آفرینی بیشتر دانشگاهیان و دانشجویان در روند تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله

· افزایش و تمركز اعتبارات و امكانات پژوهشی و مدیریت جامع تحقیقاتی در دانشگاهها

· هوشیاری ملت بویژه دانشجویان در مقابل عملیات روانی و توطئه های تبلیغاتی ـ سیاسی دشمنان

· بازخوانی و اصلاح نظام آموزش عالی

· توجه بیشتر مسئولان به فرهنگ به عنوان زیربنای پیشرفت و سعادت جامعه

· ایجاد فرصت كار دانشجویی برای دانشجویان رشته های مختلف
/ 0 نظر / 7 بازدید