رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: یارانه نقدی فقط به خانوارهایی که پرسشنامه اطلاعا

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: یارانه نقدی فقط به خانوارهایی که پرسشنامه اطلاعات اقتصادی را پر کرده باشند تعلق می گیرد.

عادل آذر ، گفت: بر اساس ضوابط ، صرفاً به آن دسته از خانوارها و افراد یارانه نقدی پرداخت می شود که نام آنها در پرسشنامه اطلاعات اقتصادی خانوارها درج و تحویل شده باشد.

وی افزود: به همین علت از بیستم اردیبهشت تا دهم خرداد امسال برای آن دسته از افراد و خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند و به هر علت موفق به تکمیل پرسشنامه اطلاعات اقتصادی در سال 87 نشده اند ، فرصت داده شده است تا آن را تکمیل و به مرکز آمار ارسال کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در این مرحله کاملاً‌ مکانیزه و رایانه ای است، اظهار داشت: سازکار پر کردن این پرسشنامه ها در نشست خبری ویژه (یکشنبه هفته آینده) تشریح می شود و از طریق رسانه های گروهی هم به طور گسترده اطلاع رسانی خواهد شد.

عادل آذر با بیان اینکه مرکز آمار در هر استان و شهرستان پایگاه دارد ، افزود: این مراکز صرفاً برای رفع ابهام و پاسخ به پرسش ها است و پر کردن پرسشنامه اقتصادی به صورت رایانه ای انجام می شود.

وی اظهار داشت: البته این پرسشنامه ها به صورت کاغذی و رایگان برای پیش نویس در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا اطلاعات درج شده در آن راحت تر به پرسشنامه رایانه ای منتقل شود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: افراد می توانند در خانه ، کافی نت ها یا دفاتر خدمات مخابراتی که در روستاهای سراسر کشور دایر است و با همکاری افراد مطمئن ؛ اطلاعات اقتصادی خود را درست و دقیق به پرسشنامه وارد و به مرکز آمار ارسال کنند.

وی یادآور شد: همه افرادی که به عنوان سرپرست یا عضو خانوار نام آنها در پرسشنامه هایی که در سال 1387 جمع آوری شده ، آمده است در این مرحله به پر کردن پرسشنامه نیاز ندارد.

عادل آذر تصریح کرد : افرادی که به هر شکل نام آنان در پرسشنامه های جمع آوری شده درج شده است ( سرپرست یا عضو خانوار) در زمره افرادی هستند که اطلاعات اقتصادی آنها دریافت شده است و می توانند مشمول دریافت یارانه نقدی باشند.

وی با تأکید بر اینکه 20 اردیبهشت تا 10 خرداد امسال صرفا برای افراد و خانوارهایی است که هنگام دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال 87 جا مانده اند ، اظهار داشت : برای خانوارهایی که پس از جمع آوری اطلاعات ، ازدواج کرده اند ، صاحب فرزندی شده اند، عضوی از خانواده فوت کرده یا اطلاعات اقتصادی آنان تغییر کرده است ، زمان دیگری برای اصلاح اطلاعات اقتصادی در نظر گرفته شده است که متعاقباً‌ اعلام می شود.

رئیس مرکز آمار ایران از افرادی که اطلاعات اقتصادی آنان نیاز به اصلاح دارد ،خواست به هیچ وجه در این دوره برای اصلاح آن اقدام نکنند و منتظر باشند تا زمان آن اعلام شود.
/ 0 نظر / 23 بازدید