روايتي ديگر از نامه امام ‌به گورباچف - [علي اكبر ولا‌يتي]*

امام خميني( ره) قبل از اينكه نامه تاريخي خود را به آقاي گورباچف بنويسند، مشورت‌هايي با وزارت امورخارجه انجام دادند. امام خميني(ره) در مسائل كلا‌ن و مهم كشور اهل مشورت بودند. تصميم اوليه كار از جانب خود امام خميني بود، اما مشورت‌هايي هم انجام شد و من درجريان مشورت‌ها بودم. بالا‌خره به اين تصميم رسيدند و نامه‌اي خطاب به آقاي گورباچف نوشتند.

آقاي گورباچف به نامه امام خميني پاسخ دادند. پاسخ آقاي گورباچف را آقاي ادوارد شواردناتزه به تهران آورد. به ما خبر دادند و ما خدمت امام منتقل كرديم، قول و قرارها گذاشته شد و به اتفاق آقاي شواردناتزه رفتيم منزل امام. همان منزلي كه امام در آن سكونت داشتند. حياط پشت حسينيه جماران. وارد اتاق امام كه شديم، آقاي شواردناتزه ننشست. اصولا‌ پروتكل روس‌ها و اروپاي شرقي اين بود كه اگر وارد مي‌شدند در اتاقي يا سالني و اگر كسي قرار بود از آنها استقبال كند، اينها نمي‌نشستند تا ميزبان وارد شود. معمول اين است كه مي‌نشينند تا ميزبان وارد شود، اما پروتكل روس‌ها و اروپاي شرقي خلا‌ف اين آداب بود. آقاي شواردناتزه و همراهان وقتي وارد اتاق امام شدند ننشستند و ايستادند. ايستاده منتظر ماندند تا امام بيايد. در همين حين حاج عيسي كه چاي مي‌آورد، يك سيني چاي آورد و آقاي شواردناتزه و هيات همراه همين‌طور ايستاده و سرپا چاي را از سيني برداشتند و نوشيدند. در اين فاصله امام وارد شدند. امام لباس رسمي روحانيت به تنشان نبود. شب كلا‌ه به سر داشتند. تصوير تلويزيوني‌اش وجود دارد. رسم امام اين بود كه در اتاق خودشان بدون عبا وارد مي‌شدند. آن روز هم بدون عبا و عمامه وارد شدند. وارد شدند و يك سره رفتند روي كاناپه نشستند. به هيچ‌وجه هم به آقاي شواردناتزه و ديگران نگاه نكردند. اين كار امام براي آقاي شواردناتزه خيلي جديد و بديع بود. امام نشستند. مرحوم حاج احمدآقا به من اشاره كردند كه بگوييد بنشينند و مطلبشان را بگويند يا بخوانند. من به آقاي شواردناتزه موضوع را انتقال دادم. آقاي شواردناتزه شروع كرد به خواندن نامه. البته بعد از مختصر تعارفات. هنوز نامه آقاي گورباچف به امام خميني به پايان نرسيده بود كه امام فرمودند : ايشان (آقاي گورباچف) جواب من را ندادند. قريب به اين مضمون. خيلي كوتاه. بعد هم تشريف بردند. آقاي شواردناتزه همه آن صحنه (هم كليتش و هم اجزايش) برايش جديد و غريب بود. با هيچ پروتكل مرسوم امروز ديپلمات‌ها سنخيت نداشت. به نظر من امام خميني(ره) خيلي حساب شده اين برخورد را كردند. به هيچ عنوان به آقاي شواردناتزه نگاه نكردند. هيچ اعتنايي نكردند. سر به پايين آمدند و رفتند. آقاي ادوارد شواردناتزه وزير خارجه يكي از ابرقدرت‌هاي آن روز جهان بود، اما امام خميني جوري برخورد كرد كه گويي ما ابرقدرت هستيم و آنها يك كشور جهان سومي هستند. اين تحليل برخورد امام از نظر من بود. آن متانت و سناريوي برخورد با آقاي شواردناتزه كه خيلي حساب شده و دقيق و ظريف بود. من اين توضيحات را مي‌دهم تا خواننده تصور نكند كه امام با تكبر برخورد كرد. برخورد امام طوري بود كه آقاي شواردناتزه را به تكريم و احترام و كرنش و تواضع وادار كرد. مثال مي‌زنم شما وقتي به حضور يك عارف يا سالك مي‌رسيد، خود به خود به او احترام و تكريم مي‌كنيد. ادوارد شواردناتزه نيز چنين مساله‌اي برايش پديد آمد. امام واقعا يك عنصر عارف و سياستمدار بودند. امام از زمان مشروطه تا انقلا‌ب اسلا‌مي كاملا‌ در سياست غوطه‌ور بودند و شاهد بسياري از جريانات تلخ و شيرين حكومت‌هاي مختلف و مسائل اجتماعي - سياسي مردم بودند و شخصيتي بودند با مقام معرفتي و عرفاني و حكمي بالا‌ و با هوشمندي فوق‌العاده و آشنا به زيروبم مسائل سياسي كشور. آقاي ادوارد شواردناتزه بعد از رفتن امام واقعا مدت طولا‌ني بهت زده بود و نمي‌دانست چه كار بكند و انسجام رفتاري خودش را از دست داده بود. گاردش باز شده بود. چون رفتار امام را پيش‌بيني نكرده بود بنابراين تا مدتي واكنش‌اش؛ واكنش وزير خارجه ابرقدرت اتحاد جماهير شوروي نبود. ‌

* وزير خارجه وقت
منبع : وب سایت اعتماد ملی

/ 0 نظر / 5 بازدید