شهادت عماد مغنیه

روز گذشته خبر شهادت عماد مغنیه از شخصیت های موثر جنبش حزب الله لبنان به شکل رویدادی غافلگیر کننده در سطح محافل سیاسی و رسانه ای مطرح و توجه بسیاری را در سطح منطقه و جهان به خود جلب کرد.
به همین دلیل نیز این دیدار از زوایای مختلف مورد توجه در این مورد نگاه به آن از زاویه حقوق بین الملل است که اغلب کارشناسان از این اقدام به عنوان نمادی از تروریسم دولتی یاد می کنند که ماهیت تروریستی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار
می سازد.

نکته دوم آنکه این اقدام تروریستی آن هم در خاک یک دولت ثالث نقض آشکار حقوق و حاکمیت ملی یک کشور به شمار می آید.

نکته سوم آنکه این اقدام تروریستی در شرایط زمانی صورت گرفته است که رژیم صهیونیستی پس از انتشار گزارش وینوگراد در ضعیف ترین موضع خود در منطقه به سر می برد و آمریکا نیز در لبنان، فلسطین و عراق با بن بست کامل مواجه شده است.

بنابراین اقدام به این ترور با هدف تقویت موضع به شدت متزلزل تل آویو و واشنگتن صورت گرفته که البته این هدف هیچگاه محقق نخواهد شد و نکته آخر اینکه هدف دیگر از اقدام بر این ترور تضعیف جریان مقاومت در لبنان است.

و این در حالی است که شواهد گذشته و موجود نشان می دهد حزب الله و دیگر گروه های جهادی در منطقه از مرز وابستگی به اشخاص عبور کرده و با ایجاد ساختارها و نهادینه ساختن اهداف و رویکردها در مسیر تقویت بیش از پیش حرکت می کنند که حذف اشخاص چندان در این مسیر تاثیر گذار نخواهد بود.
/ 0 نظر / 5 بازدید