اعطای سهام عدالت کارگران به تشکلهای صنفی واگذار شد

عضو شورای عالی کار از اعطای سهام عدالت کارگران به تشکلهای صنفی کارگری توسط وزارتخانه های اقتصاد و کار خبر داد و گفت: هنوز توزیع فرمهای سهام عدالت آغاز نشده است.

 

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و اقتصاد برای واگذاری سهام عدالت به بیش از 7.5 میلیون نفر کارگر خبر داد و گفت: برنامه ریزی شده است که واگذاری سهام عدالت کارگران از طریق تشکلهای صنفی کارگری انجام شود.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده قرار بر این شد که مجموعه اقدامات وزارتخانه های اقتصاد و کار در آینده نزدیک به نتیجه برسد و کار واگذاری سهام عدالت کارگران نیز آغاز شود.

صالحی تصریح کرد: هم اکنون تشکلهای صنفی کارگری منتظر هستند تا از طریق وزارتخانه های اقتصاد و کار، آخرین اقدامات و هماهنگی ها نیز صورت گیرد و امیدواریم که به زودی شاهد واگذاری سهام عدالت به جامعه بزرگ کارگران کشور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد نیز باید پس از انجام کارهای اولیه فرمهای مربوط به توزیع سهام عدالت کارگران را در اختیار ما قرار دهد. به صورت کلی، تاکنون فقط توانستیم در زمینه اینکه چه گروهی بتواند واگذاری سهام عدالت کارگران را بر عهده گیرد، توافق کردیم.

به گفته این مقام کارگری، با توجه به اینکه در گذشته، بیشتر تشکلهای سیاسی به دنبال سهام عدالت کارگران بوده اند، مسیر برنامه ریزی ها به نحوی پیش رفت که با هماهنگی وزارت اقتصاد و کار، واگذاری سهام عدالت از طریق تشکلهای صنفی کارگری باشد.

صالحی تاکید کرد: تا زمانی که برنامه ریزیها به اتمام نرسد و تعداد واقعی کارگران مشمول برای دریافت سهام عدالت نیز مشخص نشود، نمی توان وارد این بحث شد.

وی با اعلام اینکه برای سهام عدالت کارگران نیز باید مانند مابقی واگذاریها از مسیر پیش بینی شده در انجام تمام واگذاریهای سهام عدالت به مردم حرکت کنیم، گفت: مهم ترین بحث باقی مانده در زمینه سهام عدالت کارگران مربوط به چگونگی اجرای کار است که در این زمینه باید توافقات لازم بین دستگاهها صورت پذیرد.

عضو شورای عالی کار بیان داشت: پس از این مرحله، مشخص می شود که تعداد کارگران مشمول سهام عدالت چقدر است و زمان آغاز و پایانی نیز می توان برای آن در نظر گرفت ولی امیدوارم بتوان در سالجاری واگذاریها را آغاز کرد.

به گزارش مهر، از سال گذشته تاکنون صحبتهای زیادی در خصوص واگذاری سهام عدالت به کارگران شده است و برخی مقامات کارگری نیز اعتراضاتی را در مورد نامشخص بودن زمان واگذاری سهام عدالت به این گروه مطرح کرده اند به نحوی که آنها بیان داشتند که کارگران برای دریافت سهام عدالت در کدام دهک قرار دارند؟

پس از آن نیز وزارتخانه های اقتصاد و کار و امور اجتماعی از تلاش برای سهامدار کردن کارگران خبر دادند ولی نامشخص بودن تعداد کارگران مشمول و همچنین روشن نبودن وضعیت دستگاهی که بتواند واگذاریها را برعهده گیرد، از مهم ترین موانع و مشکلات در این بخش عنوان شده بود.

در نهایت، وزارت کار و امور اجتماعی موظف به شناسایی و معرفی کارگران واجد شرایط دریافت سهام عدالت به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید