بوش ناچار است به شكست خود در سفر به منطقه اعتراف كند

بوش رئیس جمهوری آمریكا ناچار است به شكست اهداف خود در سفر به خاورمیانه و خلیج فارس اعتراف كند.
علی خرم ، كارشناس امور منطقه ای و بین المللی كشورمان امشب در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر گفت : رئیس جمهوری آمریكا كه هدف از این سفر را جلب حمایت كشورهای منطقه از طرح سست و لرزان به اصطلاح صلح خود و بی اعتبار كردن ایران عنوان كرده است ، در دستیابی به این اهداف موفقیتی به دست نیاورده است. 

وی با اشاره به تلاش بوش در سفر به منطقه برای ایجاد نگرانی نامعقول در كشورهای منطقه با ایراد اتهامات واهی به جمهوری اسلامی ایران ، اظهار داشت : این كشورهای با توجه به اهمیت نقش ایران اسلامی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه ، همچنین با  شناخت قبلی از ماهیت تلاش های سوئ آمریكا ، از سفر بوش به منطقه استقبال نكرده اند.

این استاد دانشگاه با تاكید بر این كه دیگر دولت مردان آمریكا هم پیش از این،در سفر به منطقه چنین اهدافی را تعقیب می كرده اند، افزود : كشورهای منطقه با دیدگاه ها و اهداف سوئ آمریكا به طور كامل آشنا بوده و با تاكید بر حفظ صلح و آرامش ، مخالفت خود را با هرگونه تلاش سوئ آمریكا برای ایجاد تنش درمنطقه اعلام كرده اند.
كارشناس امور منطقه ای و بین المللی كشورمان تاكید كرد:با توجه به موضع گیری كشورهای عربی در قبال سفر بوش به منطقه و عدم استقبال مطلوب آنها از وی، رئیس جمهوری آمریكا در تحریك این كشورها ناموفق بوده است.

خرم همچنین استفاده تبلیغاتی و حزبی بوش از سفر به منطقه برای انتخابات آتی این كشور را ناكام خواند و تاكید كرد : سفرهایی كه مقامات آمریكایی با این هدف و پس از انتخابات میان دوره ای انجام می دهند ؛ از اعتبار و قوت برخوردار نیست لذا این سفر از بعد داخلی نیز دستاوردی برای بوش و جمهوری خواهان آمریكا نخواهد داشت.

كارشناسان معتقدند اهداف بوش با عملكرد آمریكا در منطقه در تناقض است به طوری كه وی از یك سو از طرح به اصطلاح صلح خود سخن می گوید اما از سوی دیگر با حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی ، این رژیم را در ادامه وگسترش جنایاتش علیه فلسطینیان تشویق می كند.

بوش همچنین درحالی در صدد تحریك كشورهای منطقه در برابر ایران است كه همواره با تسلیح نظامی رژیم صهیونیستی كه به صدها كلاهك اتمی مجهز است ، همچنین با ادامه اشغال عراق ، سبب بی ثباتی و ناامنی در منطقه شده است.
 
/ 0 نظر / 4 بازدید