رئیس قوه قضاییه ایجاد امنیت وظیفه اصلیِ دستگاه قضایی است

رئیس قوه قضاییه ، ایجاد امنیت ، سالم سازیِ جامعه و شناسایی و جلوگیری از زمینه های وقوع جرم را هدف و وظیفه اصلیِ دستگاه قضایی دانست.
به گزارش شبكه خبر، آیت اله هاشمی شاهرودی در گردهمایی قضات دادگستری استان قم ، تناسب حكم با جرم ، قاطعیت، سرعت عمل در اجرا ، اطلاع رسانی شفاف و شناسایی زمینه های ارتكاب جرائم را برای ایجاد امنیت و سلامت در جامعه، ضروری دانست. 
رئیس قوه قضاییه، حساسیت مدیران و مسئولان قضایی، به ضعف ها و نارسائی ها را بهترین زمینه اصلاح و ارتقای جایگاه قضایی عنوان كرد و علت تعداد زیادِ پرونده های قضایی را ناكارآمد بودن ساختارها ، مقررات و نظارت ها در دیگر بخشها دانست. 
آیت الله هاشمی شاهرودی تاكید كرد، این ساختارها و مقررات باید اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر لزوم تبلیغ دین در همه روزهای سال تصریح كرد: محدود شدن تبلیغ دین به روزهای خاصی از سال نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه امروز باشد.
آیت الله هاشمی شاهرودی همچنین با اشاره به سختی هایی كه علمای اسلام برای پاسداری از دین متحمل شده انداز مبلغان خواست از ظرفیت و فرصتی كه انقلاب اسلا می برای تبلیغ اسلام راستین در اختیار آنها قرار داده است، بیشترین استفاده را ببرند
/ 0 نظر / 5 بازدید